อีกหนึ่งกระแสที่เติบโตขึ้นพร้อมๆกับตลาด Cryptocurrency คงหนีไม่พ้นการยอมรับจากนักลงทุน และภาครัฐที่มากขึ้น ซึ่งทำให้หลายประเทศเริ่มออกกฎหมายเพื่อรองรับการใช้งาน Cryptocurency รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำทัพอย่างเอลซัลวาดอร์ ที่ได้ประกาศให้สามารถใช้ Bitcoin ชำระเงินตามกฎหมาย และยังสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้ Cryptocurrency อีกด้วย

รวมไปถึงอีกหลากหลายประเทศที่ได้เริ่มมีการรองรับทางกฎหมาย จนส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency มากยิ่งขึ้น

ซึ่งหนึ่งในนั้นคงจะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากประเทศแดนจิงโจ้อย่าง ออสเตรเลีย ที่ในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มมีกฎหมายออกมารองรับ และเริ่มมีการสนับสนุนการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่อง

จนทำให้ล่าสุด ได้มีการเสนอร่างกฎหมายใหม่จากคุณ Andrew Bragg วุฒิสมาชิกของออสเตรเลีย โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า Digital Services Act หรือ DSA 

ซึ่งเสนอให้มีการปฏิรูป การออกใบอนุญาตให้กับ Decentralized Autonomous Organizations หรือ DAO ที่จะถูกใช้ในการดำเนินงานต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน 

เนื่องจาก DAO นั้นจะช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆได้อย่างโปร่งใส DAO จึงควรถูกนำมาใช้ในระบบงานของภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการใช้ผู้คนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมานั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ร่างกฎหมาย DSA จึงเสนอให้ภาครัฐสร้างกรอบการทำงาน สำหรับการวางมาตรฐานของ DAO โดยจะไม่มีการปิดกั้นหลักการสร้างของผู้พัฒนา DAO 

เพื่อให้เมื่อ DAO ถูกนำไปใช้จริงในภาครัฐ และเอกชนนั้น จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างเต็มที่นั่นเอง โดย DSA ยังได้เสนอให้องค์กรที่ใช้ DAO ไม่ถูกจัดเก็บภาษีในฐานะบริษัทอีกด้วย

ซึ่งได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากคุณ Andrew Bragg ว่า “สิ่งนี้จะช่วยแสดงให้โลกเห็นว่าออสเตรเลียเปิดกว้างสำหรับการพัฒนาธุรกิจ Cryptocurrency และองค์กรอื่นๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นวางรากฐานใหม่สำหรับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลในออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปกป้องนักลงทุนใน Cryptocurrency จากโครงการหรือองค์กรต่างๆ ที่จะมาหลอกลวงเงินอีกด้วย”

By
Juzo Megure

If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.

More from writer

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ