เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Tether ซึ่งเป็นผู้ออก Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนั้น ยืนยันว่า USDT ของตนในทุกๆเหรียญได้รับการค้ำประกันโดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตราส่วน 1:1 

แต่ในทุกครั้งที่ Tether ต้องแสดง “รายงานความโปร่งใส” ให้กับเหล่าหน่วยงานการตรวจสอบต่างๆ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่สำรองที่ใช้ในการค้ำประกันนั้น กลับพบว่าเงินสดที่ใช้ในการค้ำประกัน USDT นั้น มีจำนวนน้อยมาก

โดยส่วนใหญ่พบเพียงแต่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเทียบเท่าเงินสด อาทิเช่น พันธบัตร, Commercial Paper ซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัท และไม่มีหลักประกัน รวมไปถึง Token ต่างๆอีกด้วย

ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลและนักเศรษฐศาสตร์หลายฝ่ายต่างกังวลว่า Stablecoin ของ Tether หรือ USDT นั้น อาจจะขาดความเสถียรภาพด้านการสำรองเงินทุน และอาจส่งผลกระทบต่อตลาด Cryptocurrency ในภาพรวมอีกด้วย

โดยกระแสความกังวลในหมู่หน่วยงานกำกับที่มีต่อ Tether นั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะทางบริษัท Tether เองก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล่า Commercial Paper ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่บริษัทที่ถืออยู่อีกด้วย 

จึงทำให้ไม่มีใครทราบถึงรายละเอียดของตราสารหนี้ระยะสั้นดังกล่าวนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากคุณ Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หรือ CTO ของ Tether ว่า ทางบริษัทได้ทำการลด Commercial paper ที่ใช้ในการค้ำประกันลงจำนวนหนึ่งแล้ว และสัญญาว่าจะดำเนินการลด Commercial paper ลงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ Tether มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความโปร่งใสของ Stablecoin หรือ The Stablecoin Transparency Act ที่กำหนดให้ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ทุกคนต้องสำรอง Stablecoin ทั้งหมดของตนเป็นเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น มากยิ่งขึ้น

ซึ่งทาง Tether ยังได้พร้อมสอดรับกับร่างกฎหมายล่าสุดจากคุณ Pat Toomey สมาชิกวุฒิสภา ที่จะกำหนดให้ผู้ออกเหรียญ Stablecoin เปิดเผยการถือครองของพวกเขาทุกเดือนอีกด้วย

ทั้งนี้ Tether จะสามารถลด Commercial paper ได้ทั้งหมดเมื่อใด หรือหน่วยงานกำกับดูแลจะจัดการกับ Stablecoin ที่ไม่ได้สำรองเป็นเงินสดทั้งหมดอย่างไรนั้น เรายังคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไป

By
Juzo Megure

If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.

More from writer

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ