เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ที่ตลาดหุ้น ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมนั้น ต่างต้องเผชิญกับการตกต่ำลงจนเข้าสู่สภาวะวิกฤตการณ์

ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก จนกระทบกับราคาสินค้า และอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปีนั่นเอง

แน่นอนว่าไม่เพียงแต่ตลาดทุนเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับการตกต่ำ เพราะหลังจากที่ตลาด Cryptocurrency ประสบกับปัญหาการล่มสลายของ Terra ซึ่งเป็นหนึ่งใน Stablecoin ที่ช่วยผลักดันให้ตลาดเติบโตสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นั้น

ส่งผลให้ตลาดขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก และทำให้ตลาด Cryptocurrency นั้นทรงตัวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งนักลงทุน และสถาบันการลงทุนจำนวนมากที่เล็งเห็นว่า การตกต่ำของตลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีผลมาจากการขาดความชัดเจนในการควบคุม Stablecoin ของหน่วยงานกำกับดูแลนั้น

ต่างออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ เพื่อร่างกฎหมายที่จะใช้ในการควบคุม Stablecoin ให้เสร็จ และทำการบังคับใช้ในเร็ววัน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

จึงทำให้ล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากคุณ Pat Toomey สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ ในงาน Consensus 2022 ว่า ทางเราจะทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะใช้ในการกำกับ Stablecoin นั้นเสร็จสิ้นภายในปีนี้

ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะเป็นการกำหนดให้ผู้ออกเหรียญ Stablecoin จำเป็นต้องมีทุนสำรองที่เหมาะสม และจะมีการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยการถือครองสินทรัพย์ของผู้ออก Stablecoin อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนกและขาดความเชื่อมั่น จนนำไปสู่การล่มสลายนั่นเอง

อีกทั้ง ในกฎหมายฉบับนี้จะมีการระบุถึงหน่วยงานที่จะเข้ามาทำการตรวจสอบรายงานการถือครองสินทรัพย์ ของเหล่าผู้ออก Stablecoin เพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถืออีกด้วย

ซึ่งมันจะส่งผลให้ Stablecoin ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างแท้จริง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตลาด Cryptocurrency ให้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นจะต้องออกมาบังคับใช้อย่างแน่นอน แต่มันต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วย จึงทำให้เรายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้จริงเมื่อใด

By
Juzo Megure

If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.

More from writer

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ