แน่นอนว่าหลังจากที่ตลาด Cryptocurrency เติบโตขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันมีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Exchange เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็น Centralized Exchange ที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก ไปจนถึง Decentralized Exchange ที่เริ่มถูกพัฒนาขึ้นจนมีการนำไปใช้งาน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันอย่างมหาศาล

แต่อย่างไรก็ตามจำนวนที่มากขึ้นนั้น ไม่ได้แปลว่าความนิยมในการใช้งานของนักลงทุนจะแพร่หลายตามไปด้วยเสมอไป เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะพิจารณาใช้ Exchange ที่มีสภาพคล่องสูง มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์

ส่งผลให้นักลงทุนที่ต้องการใช้งานและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสกุลท้องถิ่นในประเทศนั้น มักจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ Exchange ใด Exchange หนึ่ง

จนอาจทำให้หลาย Exchange ใหญ่มักจะถูกเข้าใจผิด และเข้าข่ายว่าเป็นธุรกิจที่ผูกขาดอยู่เสมอ

โดยในวันนี้เราจะมากล่าวถึงอีกหนึ่ง Exchange ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ที่ในปัจจุบันครอบครองปริมาณการซื้อขายกว่า 80% ของเกาหลีใต้อย่าง Upbit นั่นเอง

ที่ล่าสุดทางบริษัทแม่ของ Upbit อย่าง Dunamu Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้าน FinTech ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการลงทุนและการเงินชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้นั้น ถูกกล่าวหาจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศเกาหลีใต้ว่า Dunamu Inc. กำลังดำเนิน และขยายธุรกิจอย่างผูกขาด

เนื่องจาก Dunamu Inc. เป็นบริษัทที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่าง บริษัทที่มีขนาดใหญ่ และบริษัทด้านการลงทุน ซึ่งทำให้ Dunamu Inc. สามารถใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย Capital Markets Act ที่ระบุว่าห้ามมิให้บริษัทขนาดใหญ่ทำการโปรโมทหรือส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทของตนเอง

ซึ่งจากการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายดังกล่าวทำให้ Dunamu Inc. สามารถโปรโมทหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้โดยไม่ผิด 

จนทำให้ในปัจจุบันบริษัท Dunamu Inc. มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการครอบครองตลาด โดยมีสินทรัพย์สูงถึง 10 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 2.73 แสนล้านบาทเลยทีเดียว

โดยได้มีการเปิดเผยจากหลายสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้ว่า จากข้อกล่าวหาดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแล อย่าง Fair Trade Commission หรือ FTC เริ่มทำการพิจารณาการใช้กฎหมายและข้อบังคับที่จะใช้ในการป้องกันการเติบโตจากการครอบครองตลาดของ Dunamu Inc.

ซึ่งจะเป็นกำหนดบริบทของและสถานของ Dunamu Inc. ให้เป็นประเภทของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมจากทาง FTC โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นการลดทอนและจำกัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลงในอนาคต

ทำให้เราต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

By
Juzo Megure

If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.

More from writer

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ