อีกหนึ่งกระแสที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าตลาด Cryptocurrency ที่เติบโตขึ้น คือข้อจำกัดและการรองรับทางกฎหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการยอมรับที่มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อย่างอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบให้หลายประเทศสามารถนำข้อกฎหมายไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

หรือจะเป็นในประเทศไทยของเราเอง ก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์ และการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม Cryptocurrency มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม กฎหมาย เปรียบเสมือนดาบสองคมเสมอ เพราะแม้มันจะช่วยให้ผู้คนยอมรับในตัว Cryptocurrency มากยิ่งขึ้น 

แต่ในอีกด้านหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า บางข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้น อาจกลายเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรมตามไปด้วย

ซึ่งล่าสุดได้มีการออกคำเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย หรือ ASIC เกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับ Finfluencers หรือ Finance influencers 

โดยเนื้อหาในเอกสารของ ASIC ระบุถึงบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของ ASIC ว่า “หาก Influencers และบริษัทผู้ว่าจ้าง ได้ทำการว่าจ้างให้ Influencers ทำการเขียนโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากทาง ASIC ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา อาจทำให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างนั้นต้องเสียค่าปรับมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หรือหลายสิบล้านบาทสำหรับองค์กร และจะมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีสำหรับบุคคลธรรมดาอีกด้วย

และสำหรับ Finfluencers ที่ไม่แน่ใจว่าผู้ว่าจ้างของพวกเขานั้นละเมิดกฎหมายหรือไม่ ทาง ASIC ได้เขียนเตือนว่า “ให้คิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือ Content อย่างรอบคอบเพราะมันอาจผิดกฎหมายได้”

ซึ่งส่งผลให้ Finfluencers ชาวออสเตรเลียต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงต่อต้านกันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงบล็อกเกอร์ทางการเงินจาก Strong Money อย่าง Dave Gow ที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า

ข้อกำหนดของ ASIC นั้นค่อนข้างคลุมเครือ เพราะการเขียนเกือบทุกอย่างสามารถมีอิทธิพลต่อการลงทุนหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆก็ได้ ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เกิดความสับสนว่า การเขียนอย่างไรเป็นการส่งเสริมการขายและการเขียนอย่างไรถึงจะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่เป็นอันตราย

ซึ่งทำเราต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมการเงิน และ อุตสาหกรรม Cryptocurrency ในออสเตรเลียนั่นเอง

By
Juzo Megure

If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.

More from writer

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ