ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรม Cryptocurrency และ Blockchain จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมนั้น ยังคงไม่ชัดเจน และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น

จึงทำให้ในหลายปีที่ผ่านมา เหล่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ได้เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายของ Washington, D.C. และภาครัฐ ทำการจัดทำกรอบด้านกฎหมายในการกำกับดูแล Digital Assets หรือสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Cryptocurrency นั้น มีความมั่นใจว่าบริษัทของตนได้ทำตามกฎและกรอบกฎหมายอย่างถูกต้อง 

ซึ่งจะทำให้การพัฒนาของอุตสาหกรรมนั้น เติบโตเร็วยิ่งขึ้น

ทำให้ล่าสุดได้มีการเสนอร่างกฎหมายใหม่จากทาง Commodity Futures Trading Commission หรือ CFTC ขึ้น

โดยใช้ชื่อว่า “Digital Commodity Exchange Act of 2022” หรือ พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2022 ซึ่งจะเป็นร่างกฎหมายที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนในด้านการกำกับดูแลของ CFTC มากยิ่งขึ้นนั้นเอง

ซึ่งร่างกฎหมายใหม่ที่ถูกร่างขึ้นในครั้งนี้นั้น เป็นสิ่งที่สืบต่อจากความร่วมมือในการทำงานร่วมกับทาง SEC ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

เพื่อกำหนดกรอบการควบคุม การลงทะเบียน และแยกประเภท ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Spot ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะทำให้ CFTC กลายเป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุม Cryptocurrency Exchange หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆแบบ Spot เช่น Coinbase และ FTX US ได้โดยตรง

และหาก Exchange ต่างๆ ต้องการที่จะทำการ List ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ใหม่ๆนั้น จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจาก CFTC ก่อนนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมายนี้ CFTC จะไม่มีอำนาจในการก้าวก่ายและควบคุม “หลักทรัพย์ดิจิทัล หรือ Crypto-Based Securities” 

เนื่องจากหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวนั้น จะถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC นั่นเอง

ซึ่งทำให้เราต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดว่า ร่างกฎหมายนี้จะสามารถผ่านคณะกรรมการและสภาได้หรือไม่ และจะส่งผลกระทบกับ Exchanges ต่างๆ อย่างไรในอนาคต

By
Juzo Megure

If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.

More from writer

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ