SCRT101

SCRT101
Latest Update:
June 13, 2022
Legal Name:
-
Headquarters Regions:
Guy Zyskind
Company Size:
1-10
Founded Date:
2020
Founders:
Information
Founders
Roadmap
Tokenomics
Partnerships
Summary

Information

Mainnet Launch Secret Network เปิดตัวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 โดยเปิดตัวในชื่อ Enigma ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เพื่อนำโซลูชันการคำนวณ second-layer private มาสู่ Ethereum Ecosystem โดยมีข้อตกลงกับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ 

ในปี 2017 โปรเจ็กต์ Enigma เปลี่ยนชื่อเป็น Secret Network ซึ่งมีการเปิดขาย ICO อีกด้วย ในเดือนพฤษภาคม 2020 Enigma MPC (บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโปรโตคอล Enigma ดั้งเดิม) คือ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มพัฒนาหลายกลุ่มที่สนับสนุนเทคโนโลยีพื้นฐานของเครือข่ายลับ

Secret Network เป็นโปรโตคอล Proof-of-Stake (PoS) ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Cosmos SDK มีโทเค็น SCRT เป็น Governance การเปิดตัว Secret Network ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบความถูกต้องกว่า 20 validators โดยภาพรวมของโปรเจกต์ Secret Network มุ่งเน้นการสนับสนุนความเป็นส่วนตัวและช่วยจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยี การศึกษา และการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

https://scrt.network/ecosystem/partners

SecretSwap

https://scrt.network/ecosystem/partners

SecretSwap แอปพลิเคชัน DeFi เลเยอร์แอปพลิเคชันหลักตัวแรกของ Secret Network เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2021 เป็นโปรโตคอล Automated Market Maker (AMM) แบบข้ามสายโซ่ที่เน้นความเป็นส่วนตัว เนื่องจาก Secret Swap ใช้สัญญาลับ (secret contracts) จึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • Front-Running Prevention : อินพุตใน mempool จะถูกเข้ารหัส ซึ่งหมายความว่าผู้ขุดไม่สามารถดึงมูลการดำเนินการกับธุรกรรมได้
  • Privacy : ข้อมูลผู้ใช้และธุรกรรมเป็นส่วนตัว 

Technology

Secret Network Protocol ดำเนินการโดย validators ทั้งหมดในเครือข่าย โปรโตคอลประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก คือ ส่วนที่เชื่อถือได้และไม่น่าเชื่อถือ (trusted and untrusted)

ส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือมีหน้าที่รับผิดชอบโค้ดที่ไม่น่าเชื่อถือทั้งหมดที่ใช้โดยผู้ตรวจสอบความถูกต้องในเครือข่าย 

ส่วนที่เชื่อถือได้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามสัญญาของ CosmWasm ซึ่งเป็น Smart Contract Platform สร้างไว้สำหรับ Cosmos (Cosm) โดยภายในสัญญาเหล่านี้สามารถอ่านและเขียน (ข้อมูลที่เข้ารหัส) ไปที่ Tendermint ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเครือข่ายแบบกระจาย (distributed networks) โดยทั้งหมดนี้ทำงานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Secret Network ช่วยให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องดำเนินการคำนวณผ่านข้อมูลส่วนตัว โดยมีหัวข้อที่สำคัญในการตรวจสอบ ดังนี้ :

  • Registration : เป็นกระบวนการของผู้ตรวจสอบใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมเครือข่าย
  • Encryption / Decryption : ทำให้ระบบมีความส่วนตัวมากขึ้น โดยมีการตรวจสอบทั้งเข้ารหัสและถอดรหัส
  • Computation : โค้ดในการคำนวณจะเป็น Secret Contract code คือจะเข้ารหัสสัญญาลับ

Founders

เป็นผู้ก่อตั้ง Enigma และ Secret Network ซึ่งเป็นบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะที่รักษาความเป็นส่วนตัวรายแรกและรายเดียว โดยยึดถือภารกิจคือการสร้างผลิตภัณฑ์และระบบที่เร่งการนำเทคโนโลยีการกระจายอำนาจที่เน้นความเป็นส่วนตัวมาเป็นอันดับแรก

LinkedIn

Roadmap

-

Tokenomics

Tokenomics and Distribution

SCRT (หรือความลับ) เป็นทรัพย์สินดั้งเดิมของเครือข่ายลับ ผู้ถือสามารถใช้สินทรัพย์ SCRT เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเครือข่าย ตัวดำเนินการโหนดลับ (Secret Node Operators) ต้องเดิมพัน SCRT ของตนเพื่อใช้งานโหนดบนเครือข่าย ในทางกลับกัน โหนดลับเหล่านี้จะได้รับรางวัลอัตราเงินเฟ้อและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการจ่ายจากการทำธุรกรรม ตัวดำเนินการที่ไม่ใช่โหนดสามารถมอบหมายการถือครองของ SCRT ของตนเพื่อสนับสนุนชุดตรวจสอบเฉพาะเพื่อรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมและรางวัลเครือข่าย

Launch & Initial Token Distribution

Secret Network เปิดตัวครั้งแรกในชื่อ Enigma ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่ใช้ Ethereum Ecosystem โดยมีโทเค็นเดิมที่รู้จักกันในชื่อ ENG ภายหลังชุมชนเครือข่าย Secret Network จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนโทเค็นสำหรับผู้ถือ ENG เพื่อแลกเปลี่ยนโทเค็นเป็น SCRT ในเดือนมิถุนายน 2020 ผู้ใช้แลกเปลี่ยนโทเค็น ENG ประมาณ 114 ล้านโทเค็น (จากอุปทานสูงสุดของ ENG 150 ล้าน) เข้ามาสู่เครือข่ายหลัก SCRT โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนโทเค็น ENG-to-SCRT สิ้นสุดในต้นปี 2564

ตามบทความของ Secret Network ในเดือนธันวาคม 2020 เกี่ยวกับการแจกจ่ายโทเค็น อุปทานเริ่มต้นของ SCRT มีจำนวนประมาณ 160 ล้าน SCRT เมื่อรวมโทเค็น 114 ล้านที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนโทเค็น การแจกจ่ายโทเค็นเหล่านี้มีดังนี้

  • Community - 46.6%
  • Team - 22.4%
  • Enigma & Affiliates Treasury - 18.6%
  • Ecosystem Pool - 12.4%

Consensus Mechanism

Secret Network ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยกลุ่มผู้ตรวจสอบที่ประสานกัน (ปัจจุบันสูงสุด 50 validators) โดยใช้กลไกการยินยอมให้มีการพิสูจน์หลักฐานการมีส่วนได้ส่วนเสีย (DPoS) ที่ได้รับมอบหมายจาก Byzantine Fault Tolerant (BFT) ที่เรียกว่า Tendermint ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหล่านี้เดิมพันเหรียญ SCRT เพื่อตรวจสอบธุรกรรม และเสนอบล็อกไปยังเชน โดย Node operators ในเครือข่ายต้องเรียกใช้ Node ด้วยฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ รวมถึงระบบ Support ที่ปลอดภัย (ปัจจุบันสนับสนุน Intel SGX)

Partnerships

https://scrt.network/ecosystem/partners

Huobi Capital เป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของ Huobi Group โดยมุ่งเน้นเฉพาะการลงทุนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อคเชน สกุลเงินดิจิทัล

https://scrt.network/ecosystem/partners

KUCOIN Labs เป็นฝ่ายวิจัยและการลงทุนของ KuCoin ซึ่งเน้นการวิจัยตลาดเชิงลึก การวิเคราะห์ การลงทุน  KuCoin Labs ได้กระจายการลงทุนในโครงการระยะเริ่มต้น (Startup) เพื่อช่วยให้ผู้สร้างบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในโลกที่กระจายอำนาจ (Decentralized)

Summary

Secret Network เป็นเครือข่ายบล็อกเชนสร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะและมีจุดเด่นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจซึ่งยังปกป้องข้อมูลผู้ใช้และรักษาความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้ อย่างเช่น SecretSwap ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้อีกด้วย

Ref :

https://messari.io/asset/secret-network/profile/governance
https://news.bitcoin.com/enigma-keeping-data-completely-private/?__hstc=172477884.47f4fea8ab884286c11d72f5acbded2a.1515456000091.1515456000092.1515456000093.1&__hssc=172477884.1.1515456000094&__hsfp=528229161

https://scrt.network/blog/secret-network-2020-annual-report

เหรียญอื่นๆที่น่าสนใจ