Polkadot101

Polkadot is a heterogeneous multi‑chain technology that allows independent blockchains to exchange information.
Latest Update:
Legal Name:
Polkadot
Headquarters Regions:
Zug, Zug, Switzerland
Company Size:
11-50
Founded Date:
2016
Information
Founders
Roadmap
Tokenomics
Partnerships
Summary

Information

Polkadot เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันกลุ่มเล็กๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งเรียกว่า Parachains แต่ละเชนที่สร้างขึ้นภายใน Polkadot โดยใช้เฟรมเวิร์ก Substrate Modular ของ Parity Technologies ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Polkadot นั้นน่าเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน


กว่าจะมาเป็น Polkadot

Polkadot สร้างโดยนาย Gavin Wood ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum และเป็นผู้สร้างภาษา Solidity Smart Contract ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในการพัฒนา Blockchain แรกเริ่มนาย Gavin Wood ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ Ethereum โดยพัฒนาเกี่ยวกับ Sharding ในกลางปี 2016 ต่อมาเขาเผยแพร่ร่างฉบับ Whitepaper ของ Polkadot ในเดือนตุลาคม 2016 ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกัน

จากนั้นในปี 2017 นาย Gavin Wood และ Parity’s Peter Czaban ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Web3 ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Polkadot ตลอดจนดูแลการระดมทุน มูลนิธิ Web3 ในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพการขายโทเค็นครั้งแรกของ Polkadot ในเดือนตุลาคม 2017 การขายดังกล่าวระดมทุนได้ 145 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ โดยขายได้ 50% ของอุปทาน DOT (เดิม) 10 ล้านเหรียญ นอกจากนี้มูลนิธิ Web3 ที่จัดตั้งขึ้นมาได้มีมติเลือกใช้ Parity Technologies เพื่อพัฒนา Polkadot อีกด้วย


Technology

Polkadot มีส่วนประกอบทางเทคนิคที่หลากหลาย ทั้ง relay-chain, Parachains, Polkadot Runtime Environment (PRE) และ Cross-network bridges ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

Relay-chain

รีเลย์เชนของ Polkadot สร้างขึ้นด้วย Substrate ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กการสร้างบล็อคเชนที่กลั่นจากการเรียนรู้เทคโนโลยี Parity ในการสร้าง Ethereum, Bitcoin และบล็อคเชนขององค์กร เป็นแกนหลักของเครือข่าย ช่วยจับคู่ที่อยู่กับข้อมูลบัญชี ประสานงานด้านการสื่อสาร และให้ความเห็นพ้องต้องกันผ่านกลไกความปลอดภัยแบบรวมกลุ่มโดยใช้การพิสูจน์หลักฐาน (PoS) ผู้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดต้องเดิมพัน DOT ของตนและสร้างบล็อกโดยตรงบนสายโซ่รีเลย์

Relay Chain ขาดคุณสมบัติในการดำเนินการด้านสัญญาอัจฉริยะ และไม่ได้รับการออกแบบให้เป็นโปรโตคอลขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อผู้เข้าร่วมเครือข่ายอื่น ๆ ส่งผลให้ขั้นตอนสุดท้ายในการทำธุรกรรมไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระแสธุรกรรมจำนวนมากของเครือข่าย การดำเนินการบนสายโซ่การส่งต่ออาจมีค่าพรีเมียมอื่นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Relay Chain จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานคำนวณตัวเลขให้กับ Parachains โดยรอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ Relay Chain 


Parachains

Parachains จะถูกใช้เพื่อรวบรวมและประมวลผลธุรกรรมในขณะที่ใช้ Relay Chain ซึ่งระบบของ Parachains  จะประมวลผลธุรกรรมพร้อมกันในหลาย ๆ เชนพร้อมกัน แทนที่จะจัดคิวธุรกรรมและประมวลผลตามลำดับ

Polkadot ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในการออกแบบและโครงสร้างของ Parachains ส่วนประกอบเครือข่ายเหล่านี้อาจเป็นเฉพาะแอปพลิเคชันลักษณะเฉพาะโดยมีจุดประสงค์ในการใช้งานด้านความเป็นส่วนตัวหรือความสามารถในการปรับขนาด Parachain แต่ละอันจะต้องสร้างการพิสูจน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ Polkadot สามารถตรวจสอบและกระทบยอดธุรกรรมที่ผ่านมาได้ 

Parachains ยังอยู่ในสถานะเดียวกันกับ Relay Chain ซึ่งการทำงานของทั้งสองจะดำเนินการควบคู่กันไป ซึ่งหมายความว่าหาก Relay Chain เปลี่ยนกลับ ณ จุดใด ๆ Parachains ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนกลับเช่นกัน

Polkadot Runtime Environment (PRE)

PRE ประกอบด้วยระบบ Networking, Consensus แลพ WebAssembly Virtual Machine Subsystems โดย Polkadot แบ่งส่วนประกอบของ PRE ออกเป็น

 • Network Interactions
 • State storage and the Storage Trie
 • Consensus Engine
 • Wasm Virtual Machine (VM)

Polkadot ได้รับการประมวลผลจาก WebAssembly (WASM) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนประสิทธิภาพสูง (high-performance virtual environment) นอกจากนี้ WASM ยังได้รับการพัฒนาโดยบริษัทใหญ่ๆ เช่น Google, Apple, Microsoft และ Mozilla สามารถสร้างระบบนิเวศขนาดใหญ่เพื่อรองรับมาตรฐานการใช้งานระดับโลก

เครือข่ายของ Polkadot ใช้ libp2p ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กเครือข่ายข้ามแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันแบบเพียร์ทูเพียร์ที่จัดการการสื่อสารในระบบนิเวศของ Polkadot ทั้งนี้ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Polkadot นั้นจะใช้ C ++ และ Golang ซึ่งเป็นภาษายอดนิยมสามารถเข้าถึงได้โดยนักพัฒนาในวงกว้างได้

Bridging

Polkadot เปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกเช่น Ethereum และ Bitcoin ผ่าน bridge contracts หรือ modules โดยการเชื่อมภายนอกใน Polkadot มีสองประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • Bridge contracts: สัญญาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ relay-chain ของ Polkadot กับสายโซ่ภายนอก external chains เช่น Parity Bridge ระหว่างไซด์เชน Ethereum Proof-of-Authority (PoA) กับห่วงโซ่แบบ Substrate
 • In-built bridging modules: สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้โซ่ภายนอกเชื่อมต่อกับ Polkadotการพัฒนาทางเทคนิคของ Polkadot และการเปิดตัว mainnet

Polkadot ได้เริ่มเปิดตัว Proof-of-Concept (PoCs) ในเดือนพฤษภาคม 2018 เพื่อทดสอบใน Relay Chain การพัฒนาของ Relay Chain มีจุดประสงค์สำหรับสนับสนุน Parachains ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาได้มีการพัฒนาในเดือนมกราคม 2019 โดยได้ใช้ Alexander Testnet ในการทดสอบกการใช้งาน ซึ่งนับว่าเป็นเครือข่ายทดสอบแรกของ Polkadot ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งสำคัญครั้งแรกของโครงการมาในเดือนสิงหาคม 2019 ที่มีชื่อว่า Kusama สู่สาธารณะ 

Kusama เป็นการเปิดตัว Polkadot ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่ได้รับการปรับแต่ง ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่าย "canary" สำหรับ Polkadot เพื่อทดสอบ Governance, Staking, and Sharding ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง Polkadot 

Polkadot ใช้กลยุทธ์การเปิดตัว mainnet แบบทีละขั้นสำหรับการเปิดตัว mainnet ผู้สมัครเครือข่ายรายแรกของ Polkadot เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 (Phase 1) สำหรับ Polkadot เวอร์ชันแรกนี้ดำเนินการเป็นเครือข่าย Proof-of-Authority (PoA) ที่จัดการโดยผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 6 รายที่มาจาก Web3 Foundation ต่อมาเครือข่ายก็เปลี่ยนไปใช้ระบบ Nominated Proof-of-Stake (PoS) ที่ถูกเสนอใช้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2020 (Phase 2) ซึ่งทำให้เจ้าของ DOT สามารถอ้างสิทธิ์ช่องเครื่องมือตรวจสอบและปลดล็อกรางวัลการ Staking ได้ ต่อมาในปลายเดือนกรกฎาคม 2020 (Phase 3) ได้ใช้มอบการควบคุมโปรโตคอลให้กับชุมชน โดยในเฟสสุดท้ายมีแผนที่จะปลดล็อคการโอนโทเค็น DOT ในวันที่ 18 ส.ค. 2020 (Phase 4)

มูลนิธิ Web3 ยังคงใช้เงินที่ได้รับจากการขาย DOT เพื่อเป็นทุนในการริเริ่มระบบนิเวศและสนับสนุนโครงการที่สร้างบน Polkadot มูลนิธินี้อยู่ภายใต้การดูแลของสภามูลนิธิ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วย Dr. Gavin Wood (ประธานและผู้ก่อตั้ง) Dr. Aeron Buchanan  (รองประธาน) และ Reto TrinklerFounders

Gavin James Wood เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum และผู้สร้าง Polkadot และ Kusama

LinkedIn

Roadmap

Proof of Concept (PoC) 1 - May 2018

พัฒนาแนวคิดที่รวมกลไกการเปลี่ยนสถานะขั้นพื้นฐานสำหรับ Relay Chain 


Proof of Concept (PoC) 2 - July 2018

รองรับ Parachains, Reward และเริ่มปรับใช้อัลกอริธึมฉันทามติ PoS บน testnet "Krumme Lanke" 


BBQ-Birch testnet - October 2018

ใช้ BBQ-Birch testnet เป็นเครือข่ายสัญญาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นด้วย Substrate


Proof of Concept (PoC) 3 - January 2019

เพิ่ม Alexander testnet


Proof of Concept (PoC) 4 - May 2019

อัปเกรดรันไทม์สำหรับ Alexander testnet ได้เพิ่มคุณสมบัติการ Staking เพื่อช่วยให้การเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบมีความปลอดภัยมากขึ้น


Kusama Chain Candidate 1 (CC1) - August 2019

เปิดตัว Kusama ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่ได้รับการปรับแต่ง เป็นเครือข่ายที่แยกจากกันซึ่งทำหน้าที่เป็นเครือข่าย "canary" สำหรับ Polkadot เพื่อทดสอบ governance, staking, and sharding ตลอดจนช่วยให้ทีมและนักพัฒนาสามารถสร้างและใช้งาน Parachain ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง


Kusama Chain Candidate 2 (CC2) - September 2019

เพื่อผลักดันแพลตฟอร์มไปยังระบบ Proof-of-Stake (PoS) 


Kusama Chain Candidate 3 (CC3) - November 2019

เก็บรวมผู้มีอำนาจในสายโซ่และการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลของเครือข่าย


Mainnet Rollout Phase 1: Polkadot Chain Candidate 1 (CC1) - May 2020

เกิดผู้สมัครเครือข่ายรายแรกของ Polkadot เป็นก้าวแรกในกระบวนการเปิดตัว mainnet โครงการ Polkadot เวอร์ชันแรกนี้ทำงานเป็นเครือข่าย Proof-of-Authority (PoA) ที่จัดการโดยผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 6 รายที่มาจากของ Web3 Foundation นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุน DOT สามารถอ้างสิทธิ์ในโทเค็นของตนได้อีกด้วย 


Mainnet Rollout Phase 2: NPoS (Staking launch) - June 2020

มูลนิธิ Web3 ได้ริเริ่มการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบความถูกต้องครั้งแรกเพื่อเปิดตัวเฟส 2 ของการเปิดตัว mainnet ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ลงคะแนนให้เปลี่ยนเครือข่าย Polkadot จาก Proof-of-Authority (PoA) เป็น NPoS (Nominated Proof-of-Stake) ระยะนี้จะช่วยให้ Polkadot สามารถก้าวไปสู่การกระจายอำนาจของเครือข่ายโดยเพิ่มชุดตัวตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้งานอยู่จาก 20 เป็น 200 โหนดซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อขายโทเค็น DOT สามารถเริ่ม Staking โทเค็นของตนกับผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อแลกกับส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินรางวัล

Mainnet Rollout Phase 3: Unlock Governance - July 2020

มูลนิธิ Web3 ใช้ "superuser" (Sudo) เพื่ออัปเกรดเครือข่ายและปลดล็อกฟังก์ชันการกำกับดูแลเต็มรูปแบบ การย้ายครั้งนี้ทำให้สมาชิกเครือข่าย 13 คนที่ได้รับการเลือกใหม่และผู้ถือโทเค็น DOT สามารถเสนอและลงคะแนนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลได้

Polkadot ยังมีคณะกรรมการด้านเทคนิคสามคนซึ่งมีสองที่นั่งส่งมาจาก Parity และอีกที่นั่งหนึ่งจัดการโดยมูลนิธิ Web3 ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการด้านเทคนิคสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลได้อย่างรวดเร็วหากเกิดปัญหาด้านเครือข่าย


Mainnet Rollout Phase 4: Remove Sudo - July 2020

เครือข่ายได้ส่งการลงประชามติ Polkadot ครั้งแรกเพื่อลบสิทธิ์ "ผู้ใช้ระดับสูง" (Sudo) ที่จัดโดยมูลนิธิ Web3 และ Polkadot ได้เปลี่ยนจากเครือข่ายของผู้สมัครเป็นเครือข่ายหลักอย่างเป็นทางการ 


Mainnet Rollout Phase 5: Unlock DOT transfers - August 2020

เฟส 5 ของแผนการเปิดตัว mainnet ของ Polkadot จะเกี่ยวข้องกับการปลดล็อกการโอน DOT token ซึ่งจะเริ่มทำงานที่บล็อก #1,205,128 (18 ส.ค. 2020) เป็นต้นไป


DOT Redenomination - August 2020

ในการโหวตครั้งแรกของชุมชนอย่างเป็นทางการสำหรับเครือข่าย Polkadot โดยผู้ถือโทเค็น Polkadot โหวตให้เปลี่ยนค่าระหว่าง DOT และหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกกันว่า Plancks เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับการแยกสต็อกยอดโทเค็นของบัญชี Polkadot แต่ละบัญชีเพิ่มขึ้น 100 เท่า ส่งผลให้ปริมาณ DOT ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ล้านเป็น 1 พันล้าน แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าก่อนวางตลาดของ Polkadot เนื่องจากจำนวนเงินดอลลาร์ของแต่ละ DOT จะลดลง 100 เท่านั้นเองTokenomics

โทเค็น DOT เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Polkadot โดยทำหน้าที่สี่ประการ ได้แก่ 

 • การชำระค่าธรรมเนียม (payment for fees)
 • การกำกับดูแลเครือข่าย (governance over the network)
 • การทำงานร่วมกัน (interoperability)
 • พันธะ (bonding)

เมื่อข้อมูลถูกส่งระหว่างสองบล็อคเชนบนเครือข่าย DOT จะถูกใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียม ผู้ถือ DOT ยังต้องรับผิดชอบในการจัดการด้วยการลงคะแนนในการอัปเกรดและแก้ไขโปรโตคอล

Launch & Initial Token Distribution

ในเดือนตุลาคม 2017 มูลนิธิ Web 3.0 ได้ระดมทุนเหรียญ ETH มูลค่า 145 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขาย ซึ่งการขายถูกแบ่งระหว่างการขายส่วนตัวซึ่งระดมทุนได้มากกว่า 80 ล้านดอลลาร์และการขายต่อสาธารณะในส่วนที่เหลือ ผู้เข้าร่วมต้องใช้ระบบ KYC ที่เรียกว่า PICOPS ซึ่งยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมแต่ละคน ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถยืนยันตัวเองได้ถือว่าไม่มีสิทธิ์

ช่วงเริ่มต้นเครือข่ายจะมีการสร้าง DOT ทั้งหมด 10 ล้านรายการเป็นโทเค็นดั้งเดิม โดยการจัดหาเริ่มแรกได้รับการกำหนดใหม่ในภายหลังโดยการโหวตของชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เสริมให้ยอดคงเหลือในบัญชีโทเค็นเพิ่มขึ้น 100 เท่า ทำให้ DOT มีอุปทานทั้งหมด 1 พันล้านเหรียญ โดย Polkadot มีการการจัดสรรเหรียญดังต่อไปนี้

50% จัดสรรให้กับนักลงทุนขายโทเค็น

5% จัดสรรให้กับนักลงทุนขายส่วนตัวปี 2019

3.4% จัดสรรให้กับนักลงทุนขายโทเค็นปี 2020

11.6% จัดสรรให้กับมูลนิธิเก็บไว้เพื่อการระดมทุนในอนาคต

30% จัดสรรให้กับมูลนิธิ Web 3 เพื่อใช้งานทันทีเพื่อพัฒนาเครือข่าย Polkadot และกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิที่ไม่เปิดเผย

Polkadot Wallet

มีหลายทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้งานกระเป๋าเงิน Polkadot ก่อนการเปิดตัวเครือข่าย ซึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ blockchain.com โดยมีการรายงานว่า blockchain.com ประกาศว่าจะรวมโทเค็น DOT เข้ากับกระเป๋าเงินของระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ ส่ง และรับโทเค็นได้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโดยการลงคะแนนข้อเสนอของ Polkadot ได้โดยตรง


Consensus Mechanism

Polkadot ใช้สิ่งที่เรียกว่า hybrid consensus หรือ ฉันทามติแบบไฮบริด โดยการทำงานจะเป็นตัวแยกขั้นตอนสุดท้ายออกจากกลไกการทำงานบน Blockchain ซึ่งในระดับที่สูงขึ้น Polkadot อนุญาตให้เครือข่ายสร้างบล็อกได้อย่างรวดเร็วโดยให้ตัวแทนขั้นสุดท้ายที่ช้ากว่าทำงานในกระบวนการที่แยกจากกัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการดำเนินธุรกรรม ซึ่งกลไกสองอย่างที่สนับสนุนฉันทามติของ Polkadot ที่ใช้ทำงานนั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ 

 • BABE หรือ The Blind Assignment for Blockchain Extension (BABE) เป็นกลไกการผลิตบล็อก โดยกำหนดช่องการผลิตบล็อกให้กับผู้ตรวจสอบที่เลือกแบบสุ่มตามเงินที่ Stake ไว้
 • GRANDPA หรือ GHOST-based Recursive ANcestor Deriving Prefix Agreement (GRANDPA) เป็นอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับห่วงโซ่ Relay Chain ของ Polkadot ซึ่งช่วยให้เร่งกระบวนการสรุปผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Blockchain ของ Polkadot


ในขณะที่เทคโนโลยีหลักของ Polkadot คือสายโซ่ Relay Chain ซึ่งเปรียบเสมือนโครงข่ายที่ทำให้บรรลุฉันทามติผ่านการแก้ไขและกลไก PoS ที่เป็นกรรมสิทธิ์ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมหลักจำนวน 4 หลักได้แก่ collators, validators, nominators, and fishermen


Collator

ในการทำงานของแต่ละ parachain มี collator ที่ตอบสนองงานของ miner ใน blockchain โดย Collator นั้นจะต้องรักษาดูแล Relay Chain และจะเป็นตัวจัดการคิวของธุรกรรมการเข้าออกจาก Parachain จากสายโซ่ Relay พร้อมทั้งสร้างหลักฐานการเปลี่ยนสถานะ สร้างกลุ่มผู้สมัครใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะแลกกับค่าธรรมเนียมสำหรับงานของพวกเขา และในตลาดที่มีการแข่งขันสูงซึ่งมีผู้ทำงานร่วมกันจำนวนมาก ผู้ทำงานร่วมกันสามารถจูงใจผู้ตรวจสอบความถูกต้องโดยการแบ่งปันค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งกับผู้ตรวจสอบความถูกต้องได้อีกด้วย

Validators

Validators จะถูกสุ่มเสนอชื่อเพื่อยอมรับตัวเลือกบล็อกจาก parachain collators ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในบล็อก และเผยแพร่ตัวเลือกบล็อกซ้ำไปยัง relay chain บน Polkadot เมื่อ validator ยืนยันบล็อกแล้ว พวกเขายังต้องตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะของ relay chain ด้วยการย้ายข้อมูลธุรกรรมจาก input queue ของพาราเชนต้นทางไปยัง output queue ของพาราเชนปลายทาง

Validators จะได้รับแรงจูงใจจากกลไกการ Staking ที่ต้องการให้พวกเขาเดิมพันโทเค็น Polkadot (DOT) กับเครือข่ายเพื่อเลือกผู้ตัวตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่ง Validators ที่ทำลายอัลกอริธึมฉันทามติจะถูกลงโทษโดยการสูญเสียส่วนหนึ่งของเงิน stake

Nominators

Nominators คือผู้ที่อาจไม่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมได้โดยตรง ดังนั้นพวกเขาจึงบริจาคโทเค็นให้กับ Validators โดย Nominators จะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนของรางวัลของ validator ตามส่วนของ validator bond ดังนั้น Nominators จะได้รับแรงจูงใจในการเลือกผู้ตรวจสอบที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับรางวัลมากที่สุด

ทีมงานผู้พัฒนาเชื่อว่ากระบวนของ Nominators จะสร้างตลาดที่มีการแข่งขันสูงแต่ซื่อสัตย์สำหรับ validators และ nominators ที่มีคุณภาพสูง

Fishermen

Fishermen ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมกับ validators และ nominators แต่กลับทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าติดตามกิจกรรมในเครือข่าย Polkadot และระบุผู้ตรวจสอบที่ฝ่าฝืนกฎฉันทามติ Fishermen จะเดิมพันพันธบัตร bond ที่มีโทเค็นน้อยกว่า validator แต่จะได้รับรางวัลมากกว่า validator ตามสัดส่วนสำหรับบทบาทของพวกเขาในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

                                               Partnerships

Chainlink Polkadot ได้ทำการพัฒนาร่วมกับ Chainlink เพื่อใช้เครือข่าย Oracle เพื่อซิงค์ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงในการโต้ตอบข้อมูลกับบล็อคเชน โดยข้อมูลเหล่านี้จัดทำผ่านสัญญาอัจฉริยะ 

ลองนึกถึงฟีดราคาหุ้นหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเหมาะสมที่จะจัดเก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทถาวร แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่ง Chainlink ให้ความสามารถในการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแบบ Real Time บน Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูง


Ankr


Polkadot เพิ่งเปิดตัวใน Ankr โดยโครงการนี้อนุญาตให้ผู้ถือ DOT เดิมพัน crypto และรับรางวัลผ่าน Ankr parachain ซึ่งความสามารถในการเดิมพัน DOT เป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้แบบพาสซีฟและผลตอบแทนระยะยาวจากการถือ DOT ซึ่งเป็นผลดีสำหรับนักลงทุนใน DOTSummary

ปัจจุบันเทคโนโลยีของ Blockchain นั้นถูกพัฒนาไปหลากหลายมาก เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วในการทำธุรกรรม ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกของการใช้งานธุรกรรมบน Blokchain โปรเจคของ Polkadot นั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Polkadot มีส่วนประกอบทางเทคนิคที่หลากหลาย ทั้ง relay-chain, Parachains, Polkadot Runtime Environment (PRE) และ Cross-network bridges ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Polkadot นั้นทำงานได้อย่างรวดเร็ว

Source :

https://messari.io/asset/polkadot/profile/consensus-mechanism
https://www.crunchbase.com/organization/polkadot
https://polkadot.network/about/
https://www.fool.com/investing/2021/11/17/3-reasons-to-buy-polkadot/#:~:text=Polkadot%20has%20innovative%20partnerships,be%20integrated%20into%20the%20blockchain.


เหรียญอื่นๆที่น่าสนใจ