MKR101

Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain.
Latest Update:
Legal Name:
MakerDAO
Headquarters Regions:
Santa Cruz, California, United States
Company Size:
11-50
Founded Date:
2014
Information
Founders
Roadmap
Tokenomics
Partnerships
Summary

Information

MKR หรือ Maker Token เหรียญ Governance token ของ Maker Protocol สร้างขึ้นบน Ethereum Blockchain โดย MakerDAO นั้นมีรูปแบบการดำเนินการเป็นองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAO) ที่คอยดูแล Maker Protocol อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่ง โดย Maker Protocol นั้นเริ่มพัฒนาขึ้นในปี 2014 ต่อมาได้มีการสร้าง Maker Foundation เปิดตัวในปี 2017 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างระบบเครดิตแบบ Permissionless ที่ผู้ใช้จะสามารถเข้ามากู้ยืมสกุลเงินดิจิทัล DAI ที่เป็นเหรียญ Stablecoin ออกไปใช้งานได้อีกด้วย

ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจกับ MKR ทั้งหมดเดี่ยวผู้เขียนจะเกริ่นข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจภาพและความหมายที่จะต้องใช้ในการอธิบายข้อมูลส่วนต่างๆในเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความเข้าใจยาก โดยจะมีเรื่องอะไรที่ควรอ่านก่อนบ้างนั้น เดี่ยวเราไปทำความเข้าใจกันก่อนครับ

MakerDAO

MakerDAO เป็นโครงการ Open Source ที่ทำงานบน Ethereum Blockchain มันถูกควบคุมโดย DAO (Decentralized Autonomous Organisation) โดยผู้ถือ MKR ซึ่งเป็น Governance Token ของ MakerDAO สามารถใช้ MKR เพื่อโหวตเพื่อพัฒนาโครงการและจัดการ Maker Protocol เพื่อให้มั่นใจในความเสถียร ความโปร่งใส และประสิทธิภาพ ยิ่งถือครองมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนมากขึ้นตามจำนวนเหรียญที่คุณถืออยู่

Maker Protocol

Maker Protocol ถูกสร้างมาจาก Ethereum blockchain โดยเป็นเหมือนโปรแกรมที่เอาไว้จัดการสินทรัพย์ดิจิตอล 

Maker Foundation

Maker Foundation เป็นกลุ่มชุมชนชาว Maker ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางในการสร้างและพัฒนา Maker Protocol สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่าน Chat.makerdao

Dai Foundation

Dai Foundation เป็นเครือข่ายที่ไว้รักษาปกป้องสิ่งที่ไม่สามารถกระจายอำนาจทางเทคโนโลยีในโปรโตคอล Maker ได้ และรักษาทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (intangible assets) เช่น เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 


และที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเสมือนการเกริ่นอภิธานศัพท์และเหมือนปรับแนวความคิดเพื่อให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจในความหมายของคำศัพท์ที่เฉพาะทาง เดี่ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่า MakerDAO นั้นมีความเป็นมาอย่างไร และเข้ามาแก้ไขอะไรบ้าง

MKR Governance Token ความโปร่งใสของสิทธิ์เสียงในองค์กร

MKR เป็นหนึ่งในเหรียญ Governance Token ที่เอาไว้ใช้ในการโหวตโปรเจคต่างๆในระบบ MakerDAO โดย MakerDAO เป็นองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) ที่สร้างขึ้นจากผู้ถือ MKR ทั้งหมดจากทั่วโลก โดยผู้ถือ MKR สามารถเดิมพันโทเค็น MKR ของตนเพื่อลงคะแนนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอให้กับ Maker Protocol รวมถึงรับรองประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเสถียรของ Dai อีกด้วย

โดยการถือครอง MKR นั้นค่อนข้างคล้ายกับการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท สามารถกำหนดวิธีการทำงานของบริษัท และระบบนิเวศของ Maker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ DeFi โดยการเกิดขึ้นของเหรียญ MKR เปรียบเสมือนการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจขององค์กรอย่างแท้จริง 

ใครสร้าง MKR ขึ้นมา

เหรียญ MKR จัดสร้างโดย Maker Foundation โดย MKR นั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเหรียญที่มีความเป็น Decentralized สูงมาก ซึ่งผู้พัฒนานั้นใช้ระบบที่เรียกว่า DAO ในการจัดการสินทรัพย์โดยอยู่ภายใต้การกำกับของผู้ที่ถือเหรียญ MKR ซึ่งเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้โหวตในการดำเนินการโปรเจคต่างๆของ MakerDAO ได้ ทั้งนี้สำหรับการโหวตของ Maker Foundation จะไม่สามารถดำเนินการโหวตในส่วนนี้ได้ ดังนั้นเสียงส่วนมากจึงมาจากผู้ที่ถือเหรียญ MKR อย่างแท้จริง

องค์กรอัตโนมัติ (DAO) ระบบหลังบ้านของ MKR

องค์กรอิสระที่กระจายอำนาจ Decentralized Autonomous Organization (DAO) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ Decentralized Autonomous Corporation (DAC) เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่สร้างกฎเกณฑ์โดยใช้รหัสเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการ มีความโปร่งใส ควบคุมโดยสมาชิกองค์กร (คนที่ถือเหรียญ MKR) ทุกบันทึกธุรกรรมทางการเงินของ DAO ได้รับการเก็บรักษาไว้บนบล็อคเชน ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ องค์กร DAO เปิดตัวด้วยเงิน 150 ล้านดอลลาร์ หรือราวๆ 4,950 ล้านบาท ในการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งในเดือนมิถุนายน 2559 

DAO ทำงานอย่างไร

DAO อาศัยการทำงานบน Blockchain ผ่าน Smart Contract สัญญาอัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อกำหนดของการตกลงของกลุ่มร่วมกัน เมื่อสัญญาอัจฉริยะได้ประกาศออกไปจะไม่มีใครเข้าไปเปลี่ยนกฏต่างๆได้ ยกเว้นการโหวต และถ้าใครพยายามแก้ไขสัญญาอัจฉริยะก็จะล้มเหลวเนื่องจากระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้ใน Blockchain ซึ่งสินทรัพย์ในคลังถูกกำหนดโดยสัญญาอัจฉริยะเช่นกัน หมายความว่าไม่มีใครสามารถใช้จ่ายเงินได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากกลุ่ม โดยการดำเนินการแบบนี้หมายความว่า DAO ไม่ต้องการอำนาจจากส่วนกลางในการอนุมัติ แต่จะให้ความสำคัญกับทางกลุ่มที่มีส่วนผลักดัน ทำการตัดสินใจร่วมกันและการชำระเงินจะได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการโหวตผ่าน

ความแตกต่างของ DAO กับ Traditional Organisation

ในการทำงานของ DAO ที่เปรียบเสมือนการทำงานแบบกระจายอำนาจ นั้นมีความแตกต่างจากรูปแบบการทำงานจาก Traditional Organisation ที่เป็นระบบดั้งเดิม โดยเน้นการทำงานไปที่การรวบรัดอำนาจในการบริหารจัดการเป็นหลัก ทำให้มีผลเสียและความโปร่งใสที่เกิดขึ้นในหลายๆ ครั้งยังไม่เป็นธรรม การมาของระบบ DAO จึงจะมาแก้ในเรื่องดังกล่าว โดยความแตกต่างของ DAO กับ Traditional Organisation มีอยู่ 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้

ประชาธิปไตย (Democratized)
ในการทำงานของระบบ DAO นั้นจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่า Traditional Organisation เนื่องจากระบบที่ถูกออกแบบมานั้นอาศัยการโหวตและเลือกทิศทางในการดำเนินการจากการโหวตของคนในสังคม MakerDAO

ลำดับการทำงาน (Work Structure)
ในรูปแบบการทำงานของ DAO นั้นจะมีรูปแบบการดำเนินการจัดการโดยการโหวตโดยโปรเจคต่างๆ ที่ดำเนินการนั้นจะมาจากสิทธิ์เสียงที่ผู้ถือ MKR นั้นใช้โหวต ซึ่งระบบจะดำเนินการบนเครือข่าย Blockchain ที่เป็นเหมือนอินเตอร์เน็ตให้ผู้ที่ถือ MKR สามารถใช้ระบบในการโหวตได้ ซึ่งจะมีความเร็วในการดำเนินการกว่าการทำงานแบบ Traditional Organisation ที่ต้องอาศัยขั้นตอนในการดำเนินการเป็นลำดับขั้น ทำให้ใช้เวลามากกว่าเยอะ


ความน่าเชื่อถือ (Transparent)
DAO นั้นถูกออกแบบมาให้มีความ Decentralized สูงมาก โดยมันถูกสร้างบน Blockchain ที่สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้อย่างโปร่งใส ทำให้ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่วมตรวจสอบได้ ซึ่งจะแตกต่างจาก Traditional Organisation ที่ตั้ง Auditor ขึ้นมาตรวจสอบ ซึ่งจะรู้ได้ไงว่า Auditor นั้นไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ จึงเป็นที่มาทำให้ระบบของ DAO นั้นมีความน่าเชื่อถือมาก

ตัวอย่างการใช้ระบบ DAO

ปัจจุบันยังมีการทำระบบ DAO ไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก และเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับวิธีที่สามารถใช้ DAO ในการประยุกต์ใช้ได้

องค์กรการกุศล - ชุมชนหรือกลุ่มคนสามารถใช้ DAO เป็นเหมือนระบบรับการเป็นสมาชิกและการบริจาคในแพลตฟอร์มของตนเอง จากใครก็ได้ในโลก และกลุ่มสามารถตัดสินใจได้ว่าพวกเขาต้องการใช้เงินบริจาคอย่างไรต่อในอนาคต

เครือข่ายฟรีแลนซ์ – ชุมชนหรือกลุ่มคนสามารถสร้างเครือข่ายของผู้รับเหมาที่รวมเงินทุนในระบบ เพื่อเชื่อมต่อกับธุรกิจออนไลน์อื่นๆ เช่น การสมัครใช้ซอฟต์แวร์ หรือ ซื้อบริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต

การร่วมลงทุน (Ventures) – ชุมชนหรือกลุ่มคนสามารถสร้างกองทุนร่วมลงทุนที่รวบรวมเงินลงทุนและโหวตให้การลงทุนที่กลุ่มสนับสนุน เงินต้นที่ชำระ และการคำนวณกำไรสามารถคืนหรือกระจายแจกจ่ายให้กับสมาชิก DAO ได้อย่างเป็นระบบ

List of DAOs

ปัจจุบันการใช้วิธีการดำเนินการแบบ DAO นั้นมีคู่แข่งเกิดขึ้นมามากมาย และที่เป็นที่รู้จักกันดีคงหนีไม่พ้น MakerDAO นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการดังกล่าวกับอีกหลายๆ เจ้า เช่น Augur, Steem และ Index Coop DAO เป็นต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  DAO ได้ที่ wikipedia

DAI Stable Coin อีกหนึ่งหัวใจหลักของ MKR

DAI เป็นเหรียญ Stable Coin ที่สร้างขึ้นจากสินทรัพย์ Ethreuem ที่ใช้ค้ำไว้เป็น Backup Asset ซึ่งในการสร้างเหรียญ DAI นั้นต้องทำ Collateralized Debt Positions หรือ CDP กล่าวคือนำเหรียญ ETH ไปค้ำไว้นั้นเอง ในปัจจุบัน DAI มี Total Supply กว่า 6,474 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 213,642 ล้านบาท 

DAI นับว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญ Stable Coin ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยที่มันได้รับความนิยมขนาดนี้เนื่องจากหน้าที่การทำงานของ Dai มีหน้าที่หลักๆคล้ายการทำงานของเงินที่อาศัย Blockchain ในการเพิ่มความปลอดภัยนั้นเอง ซึ่งประโยชน์ของ Dai นั้นมีหลักๆอยู่ 5 อย่างดังนี้

1.Dai as a Store of Value

Dai เป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าไว้โดยไม่มีค่าเสื่อมราคาตามกาลเวลา เนื่องจาก Dai เป็น Stable Coin มันถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเก็บมูลค่าที่คงที่

2.Dai as a Medium of Exchange

Dai เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่แสดงถึงมาตรฐานของมูลค่าสินทรัพย์ ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการขาย ซื้อ หรือแลกเปลี่ยน (การค้า) ของสินค้าหรือบริการ Dai Stablecoin ถูกใช้ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทุกประเภท

3.Dai as a Unit of Account

Dai คือ หน่วยบัญชีคือการวัดมูลค่ามาตรฐานที่ใช้กับราคาสินค้าและบริการ เช่น เดียวกับหน่วย USD ปัจจุบัน 1 Dai มีราคาเท่ากับ 1 USD เสมอ 

4.Dai as a Standard of Deferred Payment

Dai ใช้เพื่อชำระหนี้ภายใน Maker Protocol (เช่น ผู้ใช้ใช้ Dai เพื่อชำระค่าธรรมเนียม)

5.Collateral Assets

Dai ถูกสร้างขึ้น สำรอง และรักษาเสถียรภาพผ่านสินทรัพย์หลักประกันที่ฝากไว้ใน Maker Vault บน Maker Protocol ในการสร้าง Dai นั้น Maker Protocol จะพิจารณารับหลักประกันทรัพย์สินจาก Ethereum โดยจะได้รับอนุมัติจากผู้ที่ถือเหรียญ MKR เป็นตัวช่วยในการดำเนินการในระบบ โดยสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพอาจได้รับอนุมัติง่ายมากขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่านอกจากนี้ทางผู้พัฒนายังมีการทำ Dai.js เป็นไลบรารีเป็นภาษา JavaScript ที่ทำให้การสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะของ MakerDAO ง่ายต่อการพัฒนา โดยผู้ใช้สามารถใช้ Maker เพื่อเปิด Vaults (เดิมเรียกว่า CDP) เพื่อฝากหลักประกันและสร้าง Dai ไลบรารีนี้มีรูปแบบโครงสร้างที่เชื่อมต่อได้ง่ายกับหลายๆภาษา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมฟังก์ชัน Maker เข้ากับแอปของตนเองได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าที่สะดวกสำหรับการใช้งานที่พร้อมใช้งานทันทีและรองรับแอพพลิเคชั่นทั้ง front-end และ back-end 

ใช้ Dai Savings ออมเงินได้

The Dai Savings Rate (DSR) คือระบบที่ช่วยให้คนที่ถือ DAI Stable Coin นั้นสามารถได้รับผลตอบแทนแบบอัตโนมัติเปรียบเสมือนการออมเงินที่ได้ดอกเบี้ย โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ Dai เข้ามาค้ำเป็น Collateral ผ่าน DSR Contract ใน Maker Protocol ผ่านการบริการจาก Oasis Save ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำ Dai Savings ได้ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องฝากเงินขั้นต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถถอน Dai ออกจากสัญญา DSR ได้ตลอดเวลาอีกด้วย 

ระบบ Migrate and Upgrade แลกเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น DAI

ทาง MakerDAO ได้มีการให้บริการใช้ระบบ Migrate เพื่อย้าย Dai และ CDPs (Collateralized Debt Positions) ของผู้ใช้งานไปเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกระเป๋าเงินเพื่อจัดการทรัพย์สินดิจิตอลได้ผ่านบริการของ MakerDAO นั้นเอง โดยในปัจจุบันสามารถรองรับการใช้งานกับกระเป๋าไม่ว่าจะเป็น Software Wallet อย่าง MetaMask หรือ Hardware Wallet อย่าง Ledger Nano หรือ Trezor ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ผ่าน www,migrate.makerdao.com 

Multi-Collateral Dai (MCD) การอัพเดทของระบบ MakerDAO 

Multi-Collateral Dai หรือ MCD เป็นการอัพเดทระบบของ MakerDAO ผ่านการใช้งานระบบ Migrate and Upgrade โดยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น  Additional CDP collateral types และ The long-awaited Dai Savings Rate ซึ่งจะมาช่วยให้ระบบนั้นทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของ Smart Contract ที่เหมือนกับการแก้ไขและพัฒนาใหม่ให้มีความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยผู้ถือ Sai และ CDP (Collateralized Debt Position) จะสามารถอัปเกรดการถือครองเป็น MCD ผ่าน Migration ที่ migrate.makerdao.com โดยมีคำแนะนำที่ใช้งานง่ายตลอดกระบวนการอัปเกรด Sai และย้าย CDP ที่ใช้งานอยู่ไปยังระบบสัญญาอัจฉริยะใหม่ โดยเมื่อธุรกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์ Dai ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วจะถูกส่งไปยังบัญชีบนเครือข่าย Ethereum เดียวกันกับที่เริ่มต้นการอัปเกรด และโทเค็นจะรวมคุณสมบัติใหม่ เช่น การรองรับ Dai Savings Rate ได้อีกด้วย

MakerDAO กับระบบ Maker Ecosystem

Makerdao ได้มีการสร้างและพัฒนา dApp ใหม่ๆ ผ่านการบริการจาก Maker Ecosystem ที่เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มในการสร้างประสิทธิภาพให้ระบบของ MakerDao ดียิ่งขึ้น โดยในระบบของ Maker Ecosystem แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

Made by the Maker Foundation

Maker Foundation หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “มูลนิธิเมกเกอร์” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพแก่องค์กรที่มีการกระจายอำนาจตามคอนเซ็ปของ Decentralized โดย Maker Foundation มีการจัดสรรค์องค์กรเพื่อพัฒนากลยุทธ์และจัดการงานโดยมุ่งเน้นผลักดันให้ระบบของ MakerDAO นั้นมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันทาง Maker Foundation ได้มีการพัฒนา dApps ออกมา 2 อันด้วยกันได้แก่ Governance และ Migrate 
Made by the Community

Maker Community เป็นเสมือนแหล่งรวมโปรเจคที่พัฒนาจาก MakerDAO System เพื่อสนับสนุน การใช้งาน Dai โดยบุคคลทั่วไปสามารถยื่นเสนอโปรเจคต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ MakerDAO ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เมื่อมีโปรเจคใหม่ๆ ดีๆ เพิ่มขึ้นมันจะส่งผลต่อระบบของ MakerDAO และส่งถึงราคาของ MKR เหรียญ Governance Token ของ MakerDAO อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถไปติดตามโปรเจคต่างๆได้ที่ Makerdao EcosystemFounders

นาย Rune Christensen เป็ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง MakerDAO ซึ่งให้บริการในการออก Dai ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตั้งแต่ปี 2015 ฉันได้มุ่งเน้นที่การกำหนดวิสัยทัศน์และโครงสร้างองค์กรของ Maker Decentralized Autonomous Organisation ซึ่งก่อนหน้านี้ นาย Rune Christensen เคยดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้ง Try China ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานระหว่างประเทศ


LinkedIn

Roadmap

December 2017 - Single-Collateral Dai (SCD) Launch

April 2019 - Restructuring of the Maker Ecosystem Growth Foundation

November 2019 - Multi-Collateral Dai (MCD) Launch

December 2019 - Transfer of MKR token control

February 2020 - Governance Security Module (GSM)Tokenomics

เครือข่าย MakerDAO มีโทเค็นหมุนเวียนจำนวน 2 โทเค็น ได้แก่ DAI และ MKR โดย DAI เป็นโทเค็นสกุลเงินที่พยายามรักษาเสถียรภาพของราคาเทียบตรึงกับดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งาน ส่วนโทเค็น MKR ใช้สำหรับกำกับดูแลแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ถือสามารถลงคะแนนในการพัฒนาระบบ MakerDAO เช่น ค่าธรรมเนียม (stability fee) เพดานหนี้ (debt ceiling) และอื่นๆ นอกจากนี้ MKR ยังใช้เพื่อซื้อ Dai ส่วนเกินจากการประมูลหลักประกันและการชำระค่าธรรมเนียม เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง โปรโตคอลจะเผา MKR โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้อุปทานลดลง อย่างไรก็ตาม หาก Dai มีจำนวนน้อยเกินไป (เพราะหลักประกันที่ค้ำไว้นั้นมูลค่าต่ำลง) การประมูลหนี้จะเกิดขึ้นเพื่อเพิ่ม Dai โดยการพิมพ์ MKR ซึ่งจะทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพเอาไว้ ทั้งนี้การประมูลของ Maker Protocol จะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน

Surplus Auction

ผู้ชนะการประมูลจ่าย MKR สำหรับส่วนเกิน Dai จากค่าธรรมเนียม MKR ที่ได้รับจะถูกเผา ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ MKR ในการหมุนเวียน

Collateral Auction

ผู้ชนะการประมูลจะจ่าย Dai เพื่อเป็นหลักประกันจาก Liquidated Vault โดย Dai ที่ได้รับจะใช้เพื่อชดเชยหนี้คงค้างของ Liquidated Vault 

Debt Auction

ผู้ชนะการประมูลจ่าย Dai ให้กับ MKR เพื่อชดเชยหนี้คงค้างที่การประมูลหลักประกันไม่สามารถครอบคลุมได้ โดย MKR จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณ MKR ในการหมุนเวียนMKR มีจำนวนจำกัด

MakerDAO มีอุปทาน 1 ล้านโทเค็น MKR ปัจจุบันมีอุปทานหมุนเวียนประมาณ 990,000 MKR โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 79,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อุปทานทั้งหมดของโทเค็น Maker และมูลค่าของโทเค็นนั้นแตกต่างกันไปตามราคาของกลไกตลาด

ทั้งนี้จากอุปทานเหรียญทั้งหมดจากการตรวจสอบทาง MakerDAO ไม่ได้ระบุข้อมูลไว้ว่ามีการแบ่งสัดส่วนในแต่ละทีมเป็นจำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากตัวโครงสร้างการออกแบบทำงานแบบ DAO จึงทำให้ทุกสินทรัพย์เป็นของ Worker คนทำงานทุกคนในระบบของ DAO นั้นเอง

การเผา MKR

MKR จะถูกทำลายเมื่อระบบ Maker Protocol มีสัดส่วนเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ ส่งผลให้ Dai ส่วนเกินถูกประมูลเพื่อทดแทนมูลค่าสำหรับ MKR ที่ถูกทำลายออกไป และในทางกลับกัน เมื่อ Maker Protocol กำลังขาดดุลและหนี้ของระบบเกินเกณฑ์สูงสุด MKR จะถูกสร้างขึ้นและประมูลสำหรับสร้าง Dai เพื่อเพิ่มทุนให้กับระบบ ส่งผลให้ปริมาณการเผาของ MKR นั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้ DAI มีปริมาณที่มากขึ้นนั้นเอง


Partnerships

Coinbase Commerce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ช่วยให้ผู้ค้ายอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบการกระจายอำนาจ ได้รวม Dai เป็นวิธีการชำระเงิน ทำให้ร้านค้าทั่วโลกสามารถรับ Dai เป็นการชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ Coinbase คือ แพลตฟอร์มศูนย์กลางซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล เปรียบเหมือนตลาดหลักทรัพย์ของ Crptocurrencies และที่สำคัญคือเป็นรายแรกที่ได้เทรด IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ได้รับการรับรองของสหรัฐว่าถูกต้องตามกฏหมาย

 

Maker และ Axie Infinity, Inc. ได้ร่วมมือกันเพื่อนำ Dai มาใช้ในเกมบล็อคเชนของ Axie โดยปัจจุบันเป็นเกมส์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดเกมหนึ่งบนบล็อคเชน เกม Axie Infinity เริ่มพัฒนาครั้งแรกในปี ค.ศ.2018 โดยทีม SkyMavis ก่อนจะเป็นเกมที่ถูกใช้หารายได้ในช่วง COVID-19 จากผู้คนที่ต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น ใน ‘ฟิลิปปินส์’ ที่มีการระบาดของ COVID-19 รุนแรง รายงานข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่า มีคนฟิลิปปินส์จำนวนมากที่เล่นเกมนี้เพื่อหารายได้  ซึ่งไม่ใช่แค่เหล่าเกมเมอร์ แต่แม่บ้าน คนสูงวัยก็ได้เข้ามาร่วมเล่นเกมหารายได้นี้ด้วย ซึ่งเป็นกระแสมาตั้งแต่ช่วงสิงหาคมปีก่อน โดย Coindesk เคยรายงานไว้ว่า เมื่อปีที่แล้วมีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาเล่นเกมนี้มากกว่า 60,000 คนSummary

MakerDAO เปรียบเสมือนตัวแทนบนโลกบล็อคเชนที่จะนำองค์กรต่างๆ เข้ามาสู่โลกบล็อคเชนผ่านระบบ MakerDAO ที่เปรียบเสมือนตัวจัดการเบื้องหลังสินทรัพย์อย่าง DAI Stablecoin ที่เป็นเหรียญมูลค่าคงที่เทียบเท่ากับ USD ซึ่งมันถูกอ้างอิงมูลค่ามาจากสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความ Decentralized เป็นอย่างมาก ทำให้การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆที่สร้างโดย MakerDAO นั้นมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ MakerDAO ยังมีการพัฒนาเหรียญ MKR ที่เอาไว้ใช้โหวตในการออกเสียงเพื่อกำหนดทิศทางโปรเจคในอนาคตอีกด้วย


Source :

https://coinmarketcap.com/currencies/maker/
https://makerdao.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_autonomous_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Dai_(cryptocurrency)
https://makerdao.com/en/whitepaper/#what-properties-of-dai-function-similarly-to-money
https://makerdao.world/en/learn/MakerDAO/maker-foundation/
https://blog.makerdao.com/looking-ahead-how-to-upgrade-to-multi-collateral-dai/
https://makerdao.world/en/learn/MakerDAO/dai-foundation


เหรียญอื่นๆที่น่าสนใจ