AAVE101

Aave is an open source non-custodial protocol on Ethereum for decentralized lending and borrowing.
Latest Update:
March 29, 2022
Legal Name:
Aave SAGL.
Headquarters Regions:
London, England, United Kingdom
Company Size:
11-50
Founded Date:
2017
Information
Founders
Roadmap
Tokenomics
Partnerships
Summary

Information

AAVE เป็นบริการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิตอลในรูปแบบของ Decentralized Finance Protocol ทีผู้ให้กู้ได้รับดอกเบี้ยโดยการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลลงใน Liquidity Pools ผู้ยืมสามารถใช้ Cryptocurrency ของตนเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดยใช้สภาพคล่องใน Liquidity Pools นั้นเอง 

Aave (แปลว่า "ผี" ในภาษาฟินแลนด์) เดิมชื่อ ETHLend เมื่อเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2017 แต่การรีแบรนด์เป็น Aave เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2018 ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกบ้างตามไปอ่านกันได้เลยครับ

AAVE แพลตฟอร์มกู้เงินบน Blockchain

การเงินในอดีตนั้นจะต้องจับคู่ผู้ให้กู้กับผู้กู้ทีละรายโดยประเมินจากผู้ที่เป็นคนกลางอย่างธนาคาร แต่รู้หรือไม่ Aave นั้นทำงานโดยใช้อัลกอริทึมผ่านระบบ Blockchain โดยเปิดใช้งานการกู้ยืมอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง และทรัพย์สินที่ให้กู้ยืมก็จะมาจากสภาพคล่องของ Aave ที่ผู้ให้กู้สามารถฝากเงินที่ถือครองเป็นสินทรัพย์ประเภท Cryptocurrency ไว้ใน Liquidity Pools และรับดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ฝากและให้ยืมตามกฏของ AAVE ที่ทำงานผ่าน Smart Contract ที่ไม่มีใครแก้ไขได้

อัตราดอกเบี้ยจ่ายโดยผู้กู้และขึ้นอยู่กับอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) ซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนสินทรัพย์ในกลุ่ม หากมีการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเพื่อจูงใจให้ผู้ให้กู้ฝากสินทรัพย์เพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ หากไม่ได้ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่ม อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าเพื่อดึงดูดผู้กู้และส่งเสริมการกู้ยืม ดังนั้นผู้กู้และผู้ให้กู้จึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน

เมื่อสินเชื่อของ Aave มีหลักประกันมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องฝากเงินในรูปแบบของหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่กู้ยืมเพื่อให้ระบบทำงานได้ และในกรณีที่ผู้ยืมทรัพย์สินไม่คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้กู้จะยึดหลักประกันไปได้เลยทันทีหรือเรียกว่า Liquidation ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนมาก Aave จึงใช้กระบวนการชำระบัญชีในกรณีที่มูลค่าของหลักประกันตกอยู่ภายใต้อัตราการหลักประกันที่กำหนดโดยโปรโตคอล Aave นอกจากนี้ AAVE ยังอนุญาตสินเชื่อแฟลช (Flash Load) ได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้กู้สามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ตราบใดที่พวกเขาชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยได้ทันที

การทำงานของ AAVE

ระบบ AAVE ทำให้ผู้ใช้สามารถให้ยืมหรือขอกู้ยืมได้ทั้ง Stablecoins และ altcoins บนเครือข่าย Ethereum ซึ่งผู้ให้กู้โอนเหรียญไปยัง Pool เพื่อให้ผู้กู้รายอื่นยืมเหรียญพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนพร้อมค่าธรรมเนียม ผู้ให้กู้จะได้รับการชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้ซึ่งจะแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนผู้ให้กู้ในพูล ค่าธรรมเนียมการยืมเหรียญจะขึ้นอยู่กับความต้องการเหรียญจากพูล หากมีเหรียญอยู่ในพูล ไม่มาก ระบบจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฝากเหรียญมากขึ้น แต่หากมีเหรียญจำนวนมาก อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเพื่อจูงใจผู้กู้

AAVE Governance

Aave Token เป็นเหรียญที่ถูกพัฒนามาจากแพลตฟอร์มของ Aave เพื่อสร้างเสริมสภาพคล่องในระบบ มีความเป็นอิสระจากการควบคุมคลุมการทำงานจากศูนย์กลาง ภายในระบบนิเวศของ Aave ทำงานโดยโปรโตคอลที่ดำเนินการอยู่บนเครือข่าย Blockchain ซึ่งระบบโปรโตคอล ดังกล่าวนั้นถูกสร้างมาเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจสำหรับทำให้ระบบ AAVE นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ผู้พัฒนาได้มีการปรับปรุง และสิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อให้ระบบนั้นดีขึ้นกว่าเดิม

AAVE ใช้โหวตเพื่อเสนอนโยบาย

ผู้ก่อตั้ง Aave ได้มอบสิทธิ์ให้แก่บรรดาผู้ถือเหรียญ AAVE (Governance Token) ให้สามารถทำการเสนอนโยบาย (Proposal) เพื่อดูแลหรือปรับปรุงระบบต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการบริหารแบบองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Autonomous Organization) โดยทำผ่านการแลกเหรียญ AAVE เพื่อรับสิทธิ์เสียงในการเสนอนโยบายและออกเสียงโหวตนโยบายอื่น ๆ ได้


Flash Loan

“Flash loan” ถ้าจะแปลให้ตรงตัวก็คือ “การกู้ยืมแบบรวดเร็ว” เป็นการกู้ยืมเงินแบบที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันบน Smart Contract โดยสามารถกู้ยืมเหรียญ cryptocurrency เท่าใดก็ได้ตามที่ระบบนั้นมี โดยมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือ ต้องกู้ยืมเงินและคืนเงินภายใน การทำธุรกรรม (transaction) เดียว ซึ่ง โดยปกติของการกู้ยืมเงินในโลกปกติ สมมติถ้าเราจะกู้ยืมเงินใครก็ต้องมีอะไรไปค้ำประกันไว้ก่อน เพื่อที่ว่าถ้าหากเราไม่เอาเงินมาคืนในเวลาที่กำหนด ผู้ให้กู้ยืมสามารถที่จะยึดเอาสิ่งที่นำมาค้ำประกันไปขาย แล้วนำเอามูลค่าที่ได้ไปหักกับหนี้ที่เกิดขึ้นได้

ดังนั้น การกู้ยืมเงิน, gap ช่องว่างระหว่างนั้น และการคืนเงินนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับเสี้ยววินาที ผู้ปล่อยกู้จะเช็คว่าก่อนจบ transaction นั้นได้รับเงินกู้คืน + ดอกเบี้ย (interest) ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ก็จะทำการยกเลิกการยกเลิกธุรกรรมโดยสมบูรณ์ (Revert) กล่าวคือไม่เคยมีการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

Rate Switching

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของ Aave คือช่วยให้ผู้กู้สามารถสลับระหว่างอัตราคงที่และอัตราลอยตัว (Rate Switching) ตามลักษณะความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ DeFi ทำให้การประมาณต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวทำได้ยาก หากผู้ใช้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถแปลงเงินกู้เป็นอัตราคงที่เพื่อป้องกันต้นทุนการกู้ยืมในอนาคต หากพวกเขาคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงพวกเขาสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบลอยตัวเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม

มีข้อยกเว้นที่อัตราคงที่จริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้และนั่นคือหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าอัตราคงที่เนื่องจากระบบอาจไม่เสถียรโดยจ่ายเงินมากกว่าจำนวนเงินที่จ่าย . ในกรณีนี้อัตราคงที่จะถูกปรับสมดุลใหม่กับอัตราคงที่ใหม่ สถานการณ์อื่นทำงานกับผู้กู้

Liquidations

การชำระบัญชี (Liquidation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ของผู้กู้มีค่าต่ำกว่าเดิมเนื่องจากมูลค่าหลักประกันไม่ครอบคลุมมูลค่าเงินกู้/หนี้ ของผู้กู้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าหลักประกันลดลงหรือหนี้ที่ยืมมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยระบบจะมีการตรวจสอบอัตราส่วนหลักประกันเทียบกับมูลค่าเงินกู้เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบไว้นั้นเอง

ในการชำระบัญชี (Liquidation) หนี้ของผู้กู้จะได้รับการชำระคืนสูงสุด 50% และมูลค่านั้น + ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีนั้นจะถูกหักจากหลักประกันที่มีอยู่ ดังนั้นหลังจากการชำระบัญชี จำนวนเงินที่ชำระจากหนี้ของคุณจะได้รับการชำระคืนอีกด้วย


Example

บ๊อบฝากเงิน 10 ETH และยืม DAI มูลค่า 5 ETH หากสินทรัพย์ ETH ของ Bob ลดลงต่ำกว่าสินทรัพย์ที่เขากู้ ตัวระบบแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและเตรียมดำเนินการรับการชำระบัญชี  (Liquidation) โดยบ๊อบซึ่งเป็นผู้ที่ต้องชำระบัญชี สามารถชำระคืนได้มากถึง 50% ของจำนวนเงินที่ยืมครั้งเดียว นั้นคือมูลค่า DAI จำนวน 2.5 ETH

aTokens

aTokens โดยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงสินทรัพย์ในระบบ AAVE โดยให้สินทรัพย์นั้นมีมูลค่าเท่ากับราคาความเป็นขริงโดยโทเค็น aToken ถูกตรึง 1:1 กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่ฝากไว้ในโปรโตคอล Aave เช่น aDai สามารถจัดเก็บ โอนย้าย และแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระโดยมูลค่าเท่ากับ 1$ นั้นเอง

ข้อดี

One to one ratio - aTokens ถูกตรึง 1:1 กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่ฝากไว้ในโปรโตคอล Aave

Redirect the interest - สามารถรับดอกเบี้ยที่ได้รับจาก aToken ได้ตลอดเวลา

Stablecoins - รับดอกเบี้ยจาก Stablecoins เช่น aDai, aUSDC และ aUSDT

Aave Technology

Network Secured

เครือข่าย Aave ได้รับการรักษาความปลอดภัยผ่านโปรโตคอล Aave ซึ่งได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสูงสุดสำหรับผู้ให้กู้และผู้ยืมที่ใช้แพลตฟอร์ม เงินกู้ยืมมีหลักประกันโดยผู้กู้จำเป็นต้องวางหลักประกันเพื่อรับเงินกู้ การรักษาความปลอดภัยโดยรวมได้รับการปรับปรุงด้วยการค้ำประกัน โดยผู้กู้จำเป็นต้องวางหลักประกันในจำนวนที่มากกว่าจำนวนเงินที่ใช้เป็นเงินกู้


AAVE Languages

นักพัฒนา AAVE ได้มีการใช้ภาษาอย่าง HTML ในการดำเนินการกว่า 49.1% โดยจุดเด่นของภาษาดังกล่าวเป็นภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาและเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมคอมพิวพ์เตอร์เพื่อสำหรับสร้างหน้าเว็บ (Web Page) เก็บข่าวสารข้อมูลที่ต้องการในรูปของเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่มีคุณสมบัติสามารถเชื่อมโยงหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บอื่นๆ นอกจากนี้

How Aave Is Revolutionizing Traditional Finance

AAVE เหรียญโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ดึงดูดคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) มูลค่ากว่า $4,200 ล้านดอลลาร์ หรือราวๆ 138,600 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น โทเค็น Aave มีการดำเนินการที่น่าทึ่งตั้งแต่การเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) ในปี 2017 จากราคาเริ่มต้นที่ 1.76 ดอลลาร์ เป็นเกือบ 400 ดอลลาร์ ณ วันที่เขียนนี้ นักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็นอาจสงสัยว่าแพลตฟอร์มและบริการสามารถดึงดูดเงินทุนจำนวนมากได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นนี้ได้อย่างไร และ AAVE นั้นเข้ามาเปลี่ยนการให้บริการกู้ยืมเงินอย่างไรบ้าง

The beauty of asset loans 

AAVE ถือเป็น Asset Loans หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยข้อดีของมันทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำสินทรัพย์ดิจิตอลมาค้ำประกันเพื่อยืมเงินออกไปได้ ยกตัวอย่างเช่น นางสาว A เป็นนักลงทุนทำงานหาเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์เพื่อลงทุนใน Ether อย่างไรก็ตาม สองสัปดาห์หลังจากการซื้อ มีเหตุฉุกเฉินในครอบครัวและจำเป็นต้องขายอีเธอร์ที่ได้มาใหม่บางส่วนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ทำให้เธอละทิ้งเป้าหมายทางการเงินเดิมของเธอ ทางเลือกอื่น ๆ ก็คือการใช้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งธนาคารสามารถขยายออกไปเพื่อเพิ่มผลกำไรดอกเบี้ยสูงสุด หรือสินเชื่อเงินด่วนที่เปิดให้บริการอยู่ทั่วๆไปในปัจจุบัน ซึ่งเหตุการดังกล่าวหากเป็นบุคคลที่มีรายได้สูงจะไม่ประสบปัญหานี้เนื่องจากมีทรัพย์สินที่มากเพียงพอ

แต่นั่นไม่ใช่กรณีอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี AAVE ทำให้ตอนนี้เธอสามารถนำ ETH ของเธอไปฝากสินทรัพย์เพื่อค้ำประกับบนแพลตฟอร์ม Aave และกู้เงิน Stable Coin เช่น DAI เพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินในครอบครัวของเธอได้ เธอสามารถโอน DAI ของเธอโดยตรงไปยังการแลกเปลี่ยน Cypto Fiat เช่น Coinbase เพื่อถอนออกได้ทันที

โดยระบบของ AAVE สามารถยืม 75% ของจำนวน ETH ที่ค้ำไว้ ($7,500) และจ่ายดอกเบี้ยเพียง 4% ต่อปี จนกว่าจะชำระคืนเงิน ซึ่งอนุมัติและทำงานได้โดยระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นดีกว่าการให้บริการกู้ยืมเงินแบบเดิมๆ


Not just a one-trick pony 

Aave มอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถฝากเหรียญ Stablecoins ของตนในแพลตฟอร์มเพื่อรับดอกเบี้ยด้วยอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจมากกว่าบัญชีออมทรัพย์แบบเดิม

สมมติว่านักลงทุนสมัยเก่า Eugene ไม่ต้องการอะไรกับความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลอย่างแน่นอน และพอใจกับการฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เขาสามารถรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ดีกว่า 0.50% ต่อปีที่ธนาคารรายใหญ่เสนอให้เขาโดยการแลกเปลี่ยนเงินสดของเขาเป็น Stablecoin DAI แบบตัวต่อตัวแล้วฝากไปที่ Aave ด้วยวิธีนี้ เขาจะได้รับดอกเบี้ย 4% ต่อปี (หรือมากกว่า) ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ หักค่าธรรมเนียมใดๆ และเงินต้นของเขายังไม่สูญเสียอีกด้วยFounders

Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave เริ่มต้นได้ปล่อยระบบเครือข่ายสำหรับการให้ยืมและยืมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่า ETHLend ระบบนี้เป็นแนวคิดใหม่ของโลกการเงินที่ใช้เทคนิคในการสร้างสภาพคล่องและช่วยให้สามารถยืมและให้ยืมได้อย่างราบรื่น โดยภายหลังได้ถูกพัฒนาออกมาเป็น AAVE นั้นเอง

พื้นหลังของนาย Stani Kulechov  เรียนจบจากมหาวิทยาลัย University of Helsinki โดยศึกษาในด้านกฏหมาย ปัจจุบันเขายังได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Legal Aid Committee of the Law Students Association Pykälä ry ซึ่งเป็นเครือข่ายสมาคมของนักศึกษาด้านกฏหมายที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฏหมายอีกด้วย


LinkedIn

Roadmap

November 2017 - Initial Coin Offering (ICO)

September 2018 - Re-brand to Aave

January 2020 - Aave protocol launchTokenomics

Aave มีระบบที่เป็นการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของการควบคุมจากตัวกลางโดยปัจจุบันการมาของ DeFi ก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตของ Aave อีกด้วยเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากระบบ AAVE สามารถทำให้ผู้กู้ และผู้ปล่อยกู้นั้นได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และที่สำคัญ AAVE ยังมีการทำงานที่ปลอดภัยในการบริหารทรัพย์สินที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในระบบ Blockchain ได้อีกด้วยAAVE มีจำนวนทั้งหมด 16 ล้านเหรียญ

AAVE มีจำนวนทั้งหมด 16 ล้านโทเค็น AAVE ซึ่งปัจจุบันมีเหรียญหมุนเวียนอยู่ประมาณ 13.3 ล้านเหรียญในระบบทั้งนี้่ AAVE ยังใช้รายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมเพื่อซื้อ AAVE คืนในระบบเพื่ทำลาย (Burn) ทำให้ในระยะยาวสามารถควบคุมอุปทานของ Aave ให้มีปริมาณที่สมดุลและยังมีส่วนทำให้เกิดสภาพคล่องของโปรโตคอลอีกด้วย

ปัจจุบันจำนวน AAVE ในอุปทานหมุนเวียนคูณด้วยราคา Aave ปัจจุบัน จะพบว่ามูลค่าตลาดนั้นสูงถึง 4,574 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 150,942 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันลำดับที่ 41 อ้างอิงจาก Coinmarketcap

Burn

ปัจจุบัน 80% ของค่าธรรมเนียมในระบบ Aave ถูกใช้เพื่อซื้อ AAVE เพื่อเบิร์นหรือทำลาย AAVE ทิ้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปทานของ AAVE ลดลง ซึ่งจะทำให้ราคาของ AAVE สูงขึ้นในอนาคต

การกระจายโทเค็น AAVE

การพัฒนาหลัก: 30%
การพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้: 20%
การจัดการและกฎหมาย: 20%
โปรโมชั่นและการตลาด: 20%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: 10%

วิธีการสร้างรายได้ด้วยโทเค็น AAVE

การขุดสภาพคล่อง

สามารถใช้อุปกรณ์ในการขุดได้คล้ายกับการทำงานของบิทคอยน์เพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญ AAVE

การทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทน

สามารถนำ AAVE ไปใช้ Staking โดยผู้ใช้งานจะสามารถเดิมพัน AAVE ที่ตนถือครองและสร้างผลกำไรที่เหมาะสมกับตัวเลือกที่อยู่ในระบบของ Farm ที่ต่างๆในหลายแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบว่าแหล่งใดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้อีกด้วย

การแลกเปลี่ยน

วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเป็นเจ้าของโทเค็น AAVE นั้นก็คือการซื้อจากการแลกเปลี่ยนในตลาดนั้นเอง


วิธีการเลือกกระเป๋าเงิน Aave

Aave เป็นโทเค็นประเภท ERC-20 และสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเงินใดก็ได้ที่รองรับโทเค็น ETH และ ERC-20 ที่สร้างขึ้นบน Ethereum ปัจจุบันยังมีตัวเลือกมากมายในการเก็บเงิน Aave อย่างปลอดภัย เช่น การเก็บในกระเป๋าสตางค์แบบฮาร์ดแวร์ เดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์โดยสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Crypto WalletPartnerships


Summary

Aave เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทำงานโดยใช้อัลกอริทึมผ่านระบบ Blockchain โดยสามารถใช้งานการกู้ยืมอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบนั้นถูกสร้างให้ผู้กู้และผู้ให้กู้จึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน จุดเด่นนี้ทำให้เกิดความแตกต่างกับโลกของการกู้ยืมเงินแบบเดิม ในอนาคตทางผู้พัฒนาจะดำเนินการอย่างไรต่อต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับโปรเจคดีๆอย่าง AAVE

Source :

https://docs.aave.com/faq/liquidations

https://docs.aave.com/risk/liquidity-risk/borrow-interest-rate


เหรียญอื่นๆที่น่าสนใจ